1. Termin płatności – dzień miesiąca w którym wpisaliśmy się do klubu. Dzień płatności może się zmienić, jeżeli nastąpiła dłuższa przerwa w treningach (po uzgodnieniu z instruktorem).
  2. Przy każdej  opłacie przedstawiamy instruktorowi kartę obecności / vipcard.
  3. Przed każdym treningiem należy odbić kartę obecności.
  4. Osoby nie zaznaczone w systemie obecności opłacają trening indywidualnie (opłata zgodnie z cennikiem).
  5. Przy braku opłaconego karnetu każdy trening opłacany jest indywidualnie (opłata zgodnie z cennikiem).
  6. W uzasadnionych przypadkach termin płatności można przesunąć rozmawiając o tym z instruktorem (bez dodatkowych opłat).
  7. Opłaty jednorazowe wnosimy przed treningiem.
  8. Opłaty za dany miesiąc nie są przenoszone na następne miesiące.
  9. Niewykorzystane  treningi z poprzedniego miesiąca (które można sprawdzić na swoim karnecie przed każdym treningiem) można jednak odrobić, pod warunkiem uiszczenia opłaty podstawowej (80zł) za bieżący miesiąc.