1. Na terenie klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu,żucia gumy, spożywania alkoholu, środków dopingujących i stymulujących oraz używania przedmiotów szklanych.
 2. Na sali treningowej należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag instruktorów oraz dostosować się do regulaminu klubu.
 3. Nie można krzyczeć,  oraz zachowywać się nieprzyzwoicie.
 4. Osoby przebywające na terenie klubu  zobowiązane są okazywać wzajemną tolerancję i zrozumienie względem siebie.
 5. Zabrania się używania wulgarnego języka, agresywnego zachowania.Na sali nie używamy tel. komórkowych, nie zostawiamy butelek na macie.
 6. Każde wejście i zejśćie z maty podczas treningu ma być zgłaszane instruktorowi.
 7. Nie mogą brać udziału w treningach osoby  z przeciwwskazaniami zdrowotnymi w szczególności z wadami serca, kręgosłupa, ranami otwartymi i zakaźnymi chorobami skóry.
 8. Użytkowanie sali, urządzeń sportowo-rekreacyjnych i pomieszczeń sanitarnych powinno być zgodne z ich przeznaczeniem.
 9. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zachowania porządku w szatniach, pod natryskiem, w toalecie oraz do poszanowania wyposażenia klubu.
 10. Klub nie odpowiada za pozostawione przedmioty wartościowe.
Trening
 1. Pierwsze 6 miesiące trenujemy tylko w grupie początkującej.
 2. Trening dla grupy początkującej trwa 1,15h. Następne 15 min jest przeznaczone na ewentualne powtórzenie technik, sparringi zadaniowe lub ćwiczenia ogólnorozwojowe. W tym czasie osoby ćwiczące ponad 4 m-ce mogą sparować
 3. Po 6 miesiącach można ćwiczyć w grupie średnio zaawansowanej.
 4. Na grupie zaawansowanej  BJJ trzeba mieć gi (kimono).
Ważne!
Warunkiem zapisania się do klubu BASTION jest zapoznanie się i akceptacja regulaminu.