Zasady ogólne

 1. Na terenie klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu,żucia gumy, spożywania alkoholu, środków dopingujących i stymulujących oraz używania przedmiotów szklanych.
 2. Na sali treningowej należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag instruktorów oraz dostosować się do regulaminu klubu.
 3. Udział w treningach wiąże się z ryzykiem wystąpienia kontuzji (w każdych sportach kontaktowych istnieje ryzyko odniesienia urazu),
 4. Do zajęć przystępujemy na własną odpowiedzialność.
 5. Nie można krzyczeć,  oraz zachowywać się nieprzyzwoicie.
 6. Osoby przebywające na terenie klubu  zobowiązane są okazywać wzajemną tolerancję i zrozumienie względem siebie.
 7. Zabrania się używania wulgarnego języka, agresywnego zachowania.Na sali nie używamy tel. komórkowych, nie zostawiamy butelek na macie.
 8. Każde wejście i zejśćie z maty podczas treningu ma być zgłaszane instruktorowi.
 9. Nie mogą brać udziału w treningach osoby  z przeciwwskazaniami zdrowotnymi w szczególności z wadami serca, kręgosłupa, ranami otwartymi i zakaźnymi chorobami skóry.
 10. Użytkowanie sali, urządzeń sportowo-rekreacyjnych i pomieszczeń sanitarnych powinno być zgodne z ich przeznaczeniem.
 11. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zachowania porządku w szatniach, pod natryskiem, w toalecie oraz do poszanowania wyposażenia klubu.
 12. Klub nie odpowiada za pozostawione przedmioty wartościowe.

Trening

 1. Pierwsze 6 miesiące trenujemy tylko w grupie początkującej.
 2. W tym czasie osoby ćwiczące ponad 3 m-ce mogą sparować
 3. Po 6 miesiącach można ćwiczyć w grupie średnio zaawansowanej.
 4. Na grupie zaawansowanej  BJJ trzeba mieć gi (kimono), do tej grupy można przystąpić dopiero po zgodzie instruktora.

Ważne!

Warunkiem zapisania się do klubu BASTION jest zapoznanie się i akceptacja regulaminu.