Mixed Martial Arts – Mieszane Sztuki Walki

Współcześnie MMA powstało w celu wyłonienia najlepszych zawodników bez względu na uprawiany rodzaj sportów walki.

Dyscyplina, w której zawodnicy walczą wręcz przy dużym zakresie dozwolonych technik (w zasadzie dopuszcza się wszystkie techniki dozwolone w innych sportach walki bez broni). Mieszane sztuki walki wyrażają jeden ze współczesnych kierunków rozwoju sztuk walki – zapewnienie widowiska sportowego, jak najbardziej zbliżonego do realnej walki, w którym walka toczy się przy jak najmniejszych ograniczeniach, ale jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka śmierci i poważnych, trwałych obrażeń ciała.